Aktuální stav
Nezapsáno
Cena
Pro registrované
Začít

Osobní prodej je v kontextu personálního marketingu důležitou složkou komunikačního mixu. Jedná se o jednání tváří v tvář s jedním nebo více potenciálními zaměstnanci. Cílem je zejména prezentace společnosti, zodpovězení dotazů a zaslání žádosti o zařazení do výběrového řízení.