Marketingová komunikace má tedy svoji specifickou funkci. Především má informovat cílovou skupinu a na základě předávaných informací ovlivňovat poznávací, motivační a rozhodovací procesy našich zákazníků. Z pohledu náboru pak nabízí komunikační mix mnoho bodů k interakci s externími publiky.

Mohou být využity k budování značky, ke zvyšování povědomí mezi kandidáty i k jejich posunu k akci – k zaslání životopisu nebo k tomu, aby se stali ambasadory značky.

K dosažení tohoto cíle máme k dispozici různé prostředky označované jako komunikační mix. Pozor na záměnu s termínem marketingový mix (4P, 5P, 7P). Komunikační mix je právě jedním z “P” marketingového mixu: Promotion.