Marketingovou komunikací rozumíme veškeré komunikační aktivity, prostřednictvím kterých se firma snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníků.

Marketingová komunikace v kontextu personálního marketingu se snaží o totéž, její cílová skupina je ale jiná – jsou to zejména potenciální kandidáti a zaměstnanci.

Společnosti si ale také uvědomují, že jsou pro ně důležité také jiné skupiny lidí nebo organizací.

Významná je například:

  • Komunikace s akcionáři, s bankami, vládními organizacemi, médii
  • Z pohledu personálního marketingu to mohou být také rodiny zaměstnanců, oborové organizace a sdružení, zástupci univerzit

Společnost potřebuje informovat svoje cílové skupiny a další zájemce o důležitých firemních událostech, také si získat a budovat pozitivní image a později i reputaci.

Společným jménem pro tyto komunikační aktivity je termín „korporátní komunikace“.