Studium komunikace má za sebou dlouholetý vývoj. Zabývá se řadou různých modelů. Ty umožňují porozumět mechanismu marketingové komunikace. Existuje několik modelů, které můžeme považovat za zásadní, např. model názorových vůdců, Berlův, Maletzkeho nebo Bandurův model.

Podrobně zde ale představíme pouze nejčastěji zmiňovanou adaptaci přenosového modelu Shannona a Weavera.

Model Shannona a Weavera

Jedna z nejužívanějších teorií pochází již ze 40. let minulého století. Tehdy, během práce pro společnost Bell Telephone, definovali Shannon a Weaver matematickou teorii komunikace s cílem zdokonalit přenos informací. O komunikaci hovoříme, jestliže odesílatel při sledování určitého cíle předává jisté poselství v konkrétní komunikační formě příjemci prostřednictvím média.

Příjemce přijaté poselství zpracuje a reaguje na něj. To poskytuje zpětnou vazbu odesílateli.