Jaké nástroje používá marketingová komunikace?

  • Styl společnosti – zahrnují např. pravidla vnitřní komunikace ve společnosti, pravidla externí komunikace jednotlivých zaměstnanců (např. předepsané písmo a forma podpisu v emailu, struktura nabídkového hovoru zaměstnance), ale také například zásady firemního chování nebo dress code.
  • Korporátní komunikaci – komunikace sebe sama, hodnot a identity své značky.

  • Vztahy s veřejností – zahrnuje komunikaci s médii, tiskové zprávy, aktuality v rámci vlastní webové prezentace.

  • Marketingová komunikace personálního oddělení – zahrnuje komunikaci s cílovou skupinou, kandidáty, zaměstnanci a jejich rodinami.

Veškerá komunikace by měla být považována za nedílnou součást korporátní komunikace firmy.

I když se její jednotlivé komunikační toky zaměřují na jiné cíle (prodej na spotřebitelském trhu x prodej na trhu práce), musí vždy probíhat podle nastavených pravidel a cílů korporátní komunikace. V ideálním případě je tak marketingová komunikace součástí komplexní marketingové strategie.

Firma tak v jednom celku komunikuje se spotřebiteli, veřejností a také svými komunikačními postoji něco „sděluje“ své konkurenci.

Všechny tyto skupiny jsou přitom spojeny komunikačním spojením – vazbou. To, co je komunikací sdělováno, by ale nemělo být předáváno jen prostřednictvím hezkého kreativního nápadu a už vůbec ne obyčejným kopírováním aktivit a postupů konkurence.

Je-li cílem marketéra naplánovat efektivní komunikaci, musí rozumět vzájemným vazbám základních prvků komunikace.