Internet jako nástroj pro komunikaci se spotřebitelem či kandidátem se stal plnohodnotnou součástí mediálního mixu. Marketingová komunikace prostřednictvím internetu je natolik významná, že jsme jí věnovali celou následující samostatnou kapitolu.

Vhodný typ prezentace a Internetové reklamy je nutné vybírat podle zvolených komunikačních cílů a odhadu efektivnosti jejich naplnění. Cílem internetového marketingu je oslovit uživatele, přivést ho na konkrétní web a přesvědčit ho k akci (např. nákup, odeslání CV, vyplnění formuláře, apod.).

Celý proces, od prvního oslovení potenciálního návštěvníka k opakovaným nákupním akcím stálého zákazníka, lze na Internetu mnohem lépe sledovat a ovlivňovat než u offline reklamy, public relations, podpory prodeje a jiných prostředků marketingové komunikace.

Existuje nepřeberné množství forem Internetové reklamy, uvádíme pár příkladů:

  • Webové stránky – firemní, kariérní

  • Mikrostránky – pro určitý produkt nebo kampaň

  • Bannerová reklama

  • PPC reklama – ve vyhledávačích nebo kontextová

  • E-mailing, newslettery

Na některé z nich se podíváme podrobněji v následující lekci.